قوانین و مقررات

این مجموعه با هدف ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در اکثر زمینه ها اقدام به برگزاری کلاس  های آموزشی کرده و در اجرای این مهم همواره سعی در حفظ کیفیت کلاس ها در بالاترین حد ممکن نموده است. لذا با بهره گیری از اساتید مجرب و کارآزموده و بنام سعی در رسیدن به این هدف بوده است. همچنبن به منظور بهره مندی حداکثری از این موقعیت برای همه خانواده ها اقدام به اجرای رایگان کلاس ها در اکثر زمینه ها کرده و تنها کلاس های زبان خارجی و گروه هنر با حداقل قیمت برگزار می گردد.

به دلیل حفظ کیفیت کلاس ها، رعایت موارد زیر جهت شرکت در کلاس ها اجباری می باشد:

  • رعایت کامل حجاب اسلامی
  • حضور به موقع در کلاس
  • عدم ترک کلاس بدون دلیل
  • خاموش بودن تلفن همراه در کلاس
  • رعایت سکوت در طول کلاس
  • فعال بودن در کلاس و شرکت در مباحث و اجتماعات مربوطه
  • رعایت ادب و احترام به همه ی افراد اعم از کارکنان و دانش آموختگان
  • دقت در حفظ اموال موسسه
  • عدم همراه داشتن وسایل غیر ضروری
  • انجام تکالیف محوله که توسط مدرس مشخص می گردد .

به منظور کمک به خانواده ها و ایجاد اشتغال برای زنان خانواده، پس از اطلاع رسانی از زمان و مکان، اقدام به برگزاری بازارچه محصولات خانگی نموده و رسالت خود در این زمینه را نیز انجام خواهد داد.

بازارچه خیریه
فهرست