تأخیر در بخشش، از عادت کریمان نیست! امام علی (ع)

ضمن تشکر از همراهی شما و کمک به این مجموعه، خواهشمندیم؛
لطفا مبلغ پرداختی و نوع مصرف آن و شماره همراه خود را مشخص کنید.
لطفا در هنگام وارد کردن عدد در فیلد های «شماره تلفن همراه» و «مبلغ دلخواه» صفحه کلید خود را در حالت لاتین قرار دهید

مبلغ به ریال*
فهرست