تأخیر در بخشش، از عادت کریمان نیست! امام علی (ع)

ضمن تشکر از همراهی شما و کمک به این مجموعه، خواهشمندیم؛
لطفا مبلغ پرداختی و نوع مصرف آن و شماره همراه خود را مشخص کنید.
لطفا در هنگام وارد کردن عدد در فیلد های «شماره تلفن همراه» و «مبلغ دلخواه» صفحه کلید خود را در حالت لاتین قرار دهید

لطفا پس از پرداخت، حتما گزینه «تکمیل فرایند خرید» را انتخاب کنید. درغیراینصورت پول به حساب شما بازگردانده می شود.

مبلغ به ریال*
فهرست